מהות התאגיד ומטרותיו

תאגיד "כפרי גליל תחתון" הנו חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב עפ"י חוק התאגידים  2001

:מטרות התאגיד העקריות

  • מתן שירות אספקת מים לתושבים ביישובי התאגיד
  • סילוק הביוב של יישובי התאגיד למכון טיהור שפכים
  • אחזקת הרשת של המים והביוב בכפרי התאגיד

שנת הקמה: 2008
התאגיד בבעלות מלאה של הרשויות השותפות בתאגיד:
כפר כנא , טורעאן , משהד , בועינה נג'ידאת , שבלי אום אלגנם , דבוריה ועין מאהל.
מעוצות איזוריות אלבטוף ובוסתאן אלמרג' התאגדו החל מינואר 2022.
מספר תושבים מקבלי שירות: כ- 110000 תושבים.

הולכה וטיהור שפכים מנוהל ומתופעל על ידי חברת הבת של התאגיד: חברה למי קולחין גליל תחתון .
מט"ש שדה אילן בבעלות מלאה של מיאהקום ומכוני טיהור נוספים שהתאגיד שותף בהם , מט"ש רני סוללים , מט"ש דוברת , מט"ש נטופה .