דלג לתוכן

ברוכים הבאים למיאהקום תאגיד המים והביוב כפרי גליל תחתון

חרבות ברזל – דחיית מועדים בשל מצב מלחמה

 

נוכח מתקפת הטרור שהחלה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), הכריזו שר הביטחון וממשלת ישראל על מצב מיוחד בעורף בשטחי המדינה כולה ועל נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות. בהמשך להשפעת האירועים על הפעילות במשק, חוקקה הכנסת את חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)(חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד (להלן – "החוק"), המצ"ב.
בהתאם לחוק, כל מי ששירת כחייל, שוטר, סוהר (במתקנים מסוימים) או כבאי, וכן מתנדב בהיקף של משרה מלאה בגוף הצלה, היה נעדר, חטוף, שבוי או שהתגורר בישוב שהתפנה לאור המצב הביטחוני (המנוי בתוספת לחוק), או שהיה מאושפז כתוצאה מפציעה מפעולת איבה בבית חולים לתקופה של שבעה ימים, בתקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 ועד ליום 7 בנובמבר ,2023 זכאי לדחיית מועד בת שלושים יום לצורך ביצוע פעולות שהיה עליו לעשות על פי חוק או חוזה תוך פרק זמן מסוים או במועד מסוים, בתקופה זו (להלן – "זכאי לדחיית מועד"/"התקופה הקובעת"/"תקופת הדחייה").
חוק זה חל, בין היתר, על דחיית תשלומים לרשות מקומית ולגופים הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין.

מספר דגשים

  1. הוראת השעה חלה גם על בן זוגו של מי שזכאי לדחיית מועד, אם נקבע כי הוא אחראי לחיוב יחד עמו, וגם על שותפות וחברת מעטים אם השליטה בהן היא בידי מי שזכאי לדחיית מועד (לגבי שותפות שליטה של לפחות 50% בנכסים).
  2. דחיית המועדים חלה על תשלומים לרשות לפי חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים.
  3. צרכן שנכלל תחת קטגוריית "זכאי לדחיית מועד", ואשר יהיה מעוניין לעשות כן, רשאי לדחות את המועד לתשלום חשבון המים והביוב בשלושים ימים. מובן שאין מניעה לשלם בהוראת קבע או במועד הקבוע בהודעת החיוב.

 

בכדי שנוכל לסייע, יש להודיע לנו כי אתם נמצאים ברשימת הזכאים.
קישור למידע נוסף – לחצו כאן לכניסה לאתר רשות המים

במה אפשר לעזור?