הקלה בתשלום חשבונות מים על רקע משבר הקורונה

הקלה_בתשלום_חשבונות_מים_על_רקע_משבר_הקורונה_-_17.3.2020.pdf.pdf.pdf