שלביה אמל
מנהל אגף צרכנות ושירות לקוחות וממונה על חופש המידע
amal@miahcom.co.il
04-8591700 – פקס 04-8886099