על כל צרכן שמחליט לעבור דירה או בכלל להחליף שם משלם או בעלות על מד המים המותקן בנכס להודיע על כך באמצעות טופס מיוחד שיוגש למשרדי שירות לקוחות כולל המסמכים הרלוונטיים.

להזכיר לכלל הצרכנים כי מד המים שייך לנכס בו הוא מותקן , חל איסור מוחלט על העברתו מנכס לאחר .

בברכה ,

אגף צרכנות ושירות לקוחות

לטופס שינוי מחזיקים לחץ כאן