דלג לתוכן

ברוכים הבאים למיאהקום תאגיד המים והביוב כפרי גליל תחתון

נוהל חשש לנזילה

נוהל חשש לנזילה:

בהתאם לסעיף 13ב(ב)  לכללי תאגידי מים וביוב ( אמות מידה לשירות) תאגיד המפעיל מערכת קריאה מרחוק יפרסם באתר את התנאים לקיום החשש לנזילה .

מטרת הנוהל הינו להגדיר ולפרט את התהליך המתבצע ע"י התאגיד בעת קיום חשש לנזילה.

תאגיד "מיאהקום" מפעיל מערכת קריאה מרחוק , מדובר במערכת חכמה המגלה באמצעות חיישנים כל תנועה חריגה בצריכת המים או במד המים עצמו ובין היתר מעבירה למשרדי התאגיד התראות על חשש לנזילות.

התראה על נזילה מתקבלת במשרדי התאגיד במד מים משויך כאשר קיימת צריכת מים רציפה במשך 24 שעות, דהיינו, תקופה הכולל צריכות לילה המעידות על צריכה בשעות לא שגרתיות, בהתאם לזה מתעורר חשד לקיום נזילה. אך לא בהכרח התראה על נזילה מעידה על נזילה בפועל, יתכנו מצבים של צריכות ממושכות ללא נזילה וזה תלוי במאפייני הצריכה וסוג השימוש.

עם קבלת התראה במערכת הממוחשבת במשרדי התאגיד על חשש לנזילה במד מסוים  בהתאם לתנאים ולקריטריונים שהוגדרו, המערכת הממוחשבת תשלח מסרון לצרכן, במקביל נציג התאגיד יעשה מאמץ סביר להודיע לצרכן בשיחה טלפונית , תלוי במקרה , וזאת תוך 2 ימי עסקים מיום ההתראה, נציג התאגיד יבקש מהצרכן לבדוק את קיום / מקור הנזילה ולתקנה.

במידה וההתראה נמשכת והחשש לנזילה עדיין קיים, התאגיד ישלח מכתב בדואר בהתאם לאמות המידה ולמועדים שנקבעו בכללים.

צרכן אמור לבדוק עם קבלת ההודעה את רשת המים הפנימית בנכסו , היה והתגלתה נזילה, על הצרכן לדאוג לתיקונה.

הבדיקה הראשונית והבסיסית פשוטה מאוד, סגירת כל הברזים ובדיקת המד, אם המד מראה על צריכה כלשהי למרות שכל הברזים סגורים זה מעיד על נזילה ודאית, צריך לאתר מקום הנזילה ולתקנו.

כאשר הנזילה גורמת לעליה בצריכה התקופתית מעל 150% מהצריכה המקבילה אשתקד זכותו של הצרכן להגיש בקשה להכרה בנזילה.

 

"מיאהקום"

תאגיד כפרי גליל תחתון

 

 

במה אפשר לעזור?