דלג לתוכן

ברוכים הבאים למיאהקום תאגיד המים והביוב כפרי גליל תחתון

הממונה על התאגיד

תפקיד היחידה הממונה :

  • לפקח על האופן בו תאגידי מים וביוב ממלאים חובותיהם על פי אמות מידה לשירות שנקבעו על ידי מועצת הרשות ועל אופן טיפולם בתלונות צרכנים.
  • ליזום ולהוביל עדכונים והשלמות לאמות מידה לשירות ולהביאם לאישור מועצת הרשות.
  • לבצע בקרה ופיקוח על העלויות של התאגידים, לגבש המלצות לשיפור השירות והתייעלות התאגידים ולהביאן לפני מועצת הרשות.
  • ליזום ולהוביל הכנת הכללים השונים שבסמכות מועצת הרשות לקבוע לפי חוק תאגידי מים וביוב ולהביאם לדיון בפני מועצת הרשות ולאישורה.
  • לפקח על האופן בו התאגידים ממלאים אחר חובות פרסום ודיווח שנקבעו בכללים על ידי מועצת הרשות.
  • לברר תלונות צרכנים בתנאי שפנו תחילה לתאגיד הרלבנטי.
  • לפתח מדדים השוואתיים לפעילות התאגידים במטרה להוביל להתייעלות כלכלית ושיפור השירותים לצרכן.
  • לפעול בכל המישורים (הנדסיים, כלכליים וארגוניים) על מנת להבטיח מילוי מטרות החוק, לרבות הבטחת שירותי מים וביוב לצרכן ברציפות ולאורך זמן.
  • לסייע מבחינה מקצועית למועצת הרשות להפעיל סמכויותיה בתחום תאגידי מים וביוב.

במה אפשר לעזור?